Thủ tục cấp visa Đài Loan

 

  • 2 Hình 4 x 6 (mới chụp trong vòng 3 tháng).
  • Passport còn hạn trên 6 tháng (tình đến ngày về)
  • Sơ yếu lí lịch (theo mẫu)
  • Form khai visa (theo mẫu)

Lưu ý:

  • Thời gian xin cấp visa Đài Loan là 3 tuần.
  • Đối với khách có nơi sinh từ Đà Nẵng trở ra phải có giấy tạm trú tại HCM trên 1 năm hoặc hộ khẩu ở HCM mới xin được visa.(bổ sung hộ khẩu gốc để đối chiều LSQ)