Sắp xếp :

5.999.000₫

Khách sạn
Phương tiện: máy bay
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

5.999.000₫   6.250.000₫

Khách sạn
Phương tiện: Ô tô, tàu cao tốc
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

2.999.000₫

Khách sạn
Phương tiện: Máy bay
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 

3.990.000₫

Khách sạn
Phương tiện: Máy bay
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

2.390.000₫

Khách sạn
Phương tiện: Máy bay
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

1.350.000₫

Khách sạn
Phương tiện: Xe giường nằm
Thời gian: 4 ngày 3 đêm